Firma inscrisa in tabloul Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania ( C.E.C.C.A.R )
Atestare inspector resurse umane

Modificări fiscale incepând cu 2018

Cele mai importante modificări:

I.Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor

Plafonul veniturilor realizate privind aplicarea impozitului pe venitul microîntreprinderilor - majorat la 1.000.000 euro

Cotele de impozitare raman aceleasi:
1% pentru microîntreprinderile care au 1 angajat cu normă întreagă;
3% pentru microîntreprinderile care nu au salariaţi.

Dacă în cursul unui an o microîntreprindere realizează venituri mai mari de 1.000.000 euro, aceasta datorează impozit pe profit, începând cu trimestrul în care s-a depăşit această limită.


II. Impozitul pe venit

Diminuarea cotei de impozit pe venit de la 16% la 10%.


III.Contribuţii sociale:

-Transferul contribuţiilor sociale obligatorii datorate de angajator la angajat, concomitent cu diminuarea lor de la 39.27% la 37.25% (contributii totale angajat+angajator)
-Introducerea unei noi contribuţii asiguratorii pentru muncă, suportată de angajator în cotă de 2.25%.

In cazul veniturilor din salarii contribuţiile sociale sunt:

Suportate de către angajat
Contribuţie de asigurări sociale (CAS) pentru condiţii normale de muncă 25%
Contribuţie de asigurări sociale de sanătate (CASS) 10%.

Suportate de către angajator
Contribuţie asiguratorie pentru muncă în cotă de 2.25%.

In cazul veniturilor din activităţi independente (PFA, profesii liberale şi drepturi de autor),

Noile modificari aduse de OUG 79/2017 nu mai scutesc PFA-le de la plata CAS si CASS daca obtin si venituri din salarii, asa cum se preciza initial in proiect.

Contribuţiile sociale sunt:

Contribuţia de asigurări sociale (CAS) – 25%.
Baza lunară de calcul o reprezintă venitul ales de contribuabil care nu poate fi mai mic decât salariul minim brut pe ţară garantat în plată în vigoare în luna pentru care se datorează contribuţia.
Prin urmare,in situaţia în care salariul minim brut pe ţară garantat în plată se va majora de la 1 ianuarie 2018 la 1.900 lei, atunci cota lunară datorată pentru CAS va fi: 1.900 lei *25% =475 lei/ lună.

Exceptii de la plata CAS: PFA dacă venitul net lunar realizat în anul precedent este mai mic decât valoarea salariului minim brut pe ţară garantat în plată în luna ianuarie a anului pentru care se stabileşte contribuţia. Insa, pot opta pentru plata contribuţiei în aceleaşi condiţii prevăzute pentru cei care au obligaţia plăţii CAS.

Contribuţia de asigurări sociale de sănăte (CASS) – 10%.
Baza lunară de calcul o reprezintă salariul minim brut pe ţară în vigoare în luna pentru care se datorează contribuţia.
Prin urmare, cota lunară datorată pentru CASS va fi: 1.900 lei *10% = 190 lei/ lună.

Exceptii de la plata CASS: PFA dacă venitul net lunar realizat în anul precedent este mai mic decât valoarea salariuluil minim brut pe ţară garantat în plată în luna ianuarie a anului pentru care se stabileşte contribuţia. Insa, pot opta pentru plata contribuţiei în aceleaşi condiţii prevăzute pentru cei care au obligaţia plăţii CASS.

In cazul veniturilor din cedarea folosinţei bunurilor, venituri din investiţii (ex. dividende), venituri din activităţi agricole şi venituri din alte surse, contribuţiile sociale sunt:

Contribuţia de asigurări sociale de sănăte (CASS) – 10%.
Baza lunară de calcul o reprezintă salariul minim brut pe ţară în vigoare în luna pentru care se datorează contribuţia.
Deci, cota lunară datorată pentru CASS va fi: 1.900 lei *10% = 190 lei/ lună.

Sunt exceptate de la plata CASS persoanele fizice care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor, venituri din investiţii, venituri din activitati agricole şi venituri din alte surse dacă venitul net lunar realizat în anul precedent este mai mic decât valoarea salariului minim brut pe ţară garantat în plată în luna ianuarie a anului pentru care se stabileşte contribuţia. Însă, pot opta pentru plata contribuţiei în aceleasi condiţii prevăzute pentru cei care au obligaţia plăţii CASS.

Notă:
Referitor la CASS interpretarea legii în acest moment, este că persoanele fizice datorează contribuţia la CASS dacă realizeaza venituri anuale cumulate cel putin egale cu 12 salarii de bază minime brute pe ţară din una sau mai multe surse de venituri din următoarele categorii: venituri din activităţi independente, venituri din cedarea folosinţei bunurilor, venituri din investiţii, venituri din activităţi agricole, venituri din asocierea cu o persoană juridică şi venituri din alte surse.
Politica de confidentialitate
Home | Despre noi | Servicii | Noutati | Contact Copyright 2007 SOF CONTAB SRL